Gruppbild på elevkårens styrelse

DET HÄR GÖR ELEVKÅREN

Att gå på gymnasiet är så mycket mer än det du lär dig i klassrummet. Det innebär också nya kompisar och roliga aktiviteter utanför skolan som tillsammans skapar en gemenskap. Just det här finns vår elevkår till för.

Vad tror ni att elevkåren ger eleverna på skolan?

Jag tror att elevkåren ger eleverna mycket glädje under gymnasietiden men även en trygghetskänsla. Elevkåren representerar alla elever på skolan och vi är väldigt öppna till nya idéer och förslag samt att lyssna på hur eleverna mår och har det i övrigt. Elevkåren gör så att man kan slappna av mer i skolan och tar ifrån en del av stressen som kan uppstå med det nya klivet från grundskolan till gymnasiet. Med sin erfarenhet bidrar elevkåren med många bra tips och tricks, berättar Maja Johansson Turunen. Ofta känns det som att vi skapar trygghet och sammanhållning för hela skolan. Men vi lyser också upp de grå perioderna, oftast med en rolig tillställning. Eftersom elevkåren ofta lägger enormt mycket av sin fritid för att få organisation- en att rulla vet jag också om att uppskattningen är hög, menar Victor Rosenbacke. 

Berätta om ett roligt event på skolan!

Något som är väldigt roligt för de nya ettorna är intro-dagarna. De är fyllda med massa roliga aktiviteter som för samman klassen ordentligt redan vid start. De senaste åren har vi hållit hus vid hembygdsparken i Ängelholm där eleverna fått klättra, träna på dans och sång inför ett körslag och haft roliga utmaningar tillsammans med elevkåren med bland annat vatten-brännboll, berättar Maja Johansson Turunen. Nyligen anordnade vi ett evenemang vi kallar för SUPR (Super Ultra Procce Race). Det går ut på att man går ihop i lag och lagen har ett utklädnings- tema. Man får därefter en ledtråd på första stationen och ska sedan utifrån den ledtråden ta sig runt till x antal stationer runt om i hela Helsingborg. Först in i mål vinner. Detta var ett väldigt uppskattat evenemang som jag hoppas blir till tradition, säger Victor Rosenbacke. 

Varför ska man välja ProCivitas?

Om man är mån om sin skola och vill få en av de bästa gymnasiala utbildningarna i Sverige och samtidigt vill ha tre extremt roliga år både i och utanför skolan – då ska man välja ProCivitas, avslutar Victor Rosenbacke.

Fler nyheter

Se alla nyheter