Ekonomi Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Elever i ett klassrum

Studera ekonomi

ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden.

Utöver fördjupade ekonomiska kunskaper finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du exempelvis förståelse för hur människor tänker och handlar, vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Du kommer även studera ledarskap och organisation, något som är användbart i alla yrken och professioner.

Under dina tre år på gymnasiet får du delta i arrangemang och lösa verkliga case och utmaningar från företag i det lokala näringslivet. Du kommer även att göra studiebesök och möta gästföreläsare med olika erfarenheter av företagande och ledarskap. Under ditt sista år på gymnasiet åker vi på studieresa till London för att bland annat besöka företag och banker. Detta för att ge en större förståelse och kunskap om näringsliv och företagande i ett mer globalt perspektiv.

På ProCivitas Helsingborg går entreprenörskap som en röd tråd genom hela verksamheten. Om du väljer inriktningen ekonomi kommer du bland annat att få läsa kursen entreprenörskap och företagande. Detta – i kombination med möjligheten att starta UF-företag samt skolans nära samarbete med näringslivet – innebär att du redan under årskurs 2 lär dig att starta och driva ett företag. Du kommer lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din drivkraft som din kommunikativa förmåga, vilket är ovärderlig kunskap, oavsett om du väljer att studera vidare eller att fortsätta direkt på den entreprenöriella banan.

Information

 • Program: Ekonomiprogrammet
 • Inriktning: Ekonomi
 • Programkod: EKEKO

Framtida yrken

 • Ekonom, Marknadsförare, Egenföretagare
 • Våra lärare kan lära oss om egenföretagande genom deras egna erfarenheter.

  Carl-Hugo ProCivitas Ekonomiprogrammet

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religion 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Företagsekonomi 100
  • Moderna språk 100
  • Privatjuridik 100
  • Psykologi 50
  • Entreprenörskap & företagande 100
  • Företagsekonomi 2 100
  • Matematik 3b 100
  • Ledarskap & organisation 100
  • Marknadsföring 100
  • Valbar kurs 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Valbara kurser

Här har vi samlat de kurser som du kan välja att läsa som individuellt val om du går Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi.

 • • Psykologi 2
  • Filosofi 1
  • Naturkunskap 2
  • Programmering 1
  • Matematik specialisering
  • Engelska 7
  • Engelska specialisering – retorik
  • Idrott och Hälsa 2
  • Sociologi
  • Moderna språk steg 5
  • Sociologi
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

  Vill du veta mer om valbara kurser och individuella val? Besök Öppet hus.

Söka till ProCivitas Helsingborg

Här berättar vi vad du behöver tänka på under gymnasievalet och hur du gör för att söka till ProCivitas Helsingborg.

Eöever står och pratar i en korridor

Inte rätt utbildning?

Kolla vilka andra program och inriktningar vi erbjuder.