×
 

Hoppa till innehållet

Om vårt kvalitets­arbete

ProCivitas systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att samtliga elever och deltagare erbjuds en utbildning av så god kvalitet att de når målen för respektive utbildning.

Trygghet och kvalitet

ProCivitas kvalitetsarbete inom AcadeMedia säkerställer att våra skolor och huvudmän följer de grundläggande kraven i gällande styrdokument. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ utbildning som hjälper elever och deltagare att nå sina mål och fulla potential.

Varje år sammanfattar ProCivitas rektorer det gångna verksamhetsåret i skolans kvalitetsrapport, vilket ger en översikt av vårt arbete med kvalitet på både skol- och huvudmannanivå. Genom dessa rapporter kan vi rikta våra insatser och resurser där det behövs mest för att maximera elevernas framgång.

Vi värdesätter transparens och är öppna med våra resultat. Detta främjar kunskapsutbyte inom vår organisation och ger elever och vårdnadshavare insyn i vad de kan förvänta sig av ProCivitas skolor.

Elever sitter utanför skolan

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?

 • Kontakta oss

  Har du några frågor om våra verksamheter till vår ledning? Klicka dig vidare för att kontakta oss.

  Elever står och pratar i en korridor
 • Våra kvalitetsresultat

  Läs gärna skolornas kvalitetsrapporter som bygger på analys av resultaten från våra årliga elev- och medarbetarundersökningar.

  Lärare och elever diskuterar med varandra
 • Synpunkter på verksamheten

  Vi är alltid intresserade av att få återkoppling på det som fungerar bra, och mindre bra. Klicka dig vidare för att läsa mer.

  Elever diskuterar i ett klassrum