Ekonomi­programmet

Vill du veta hur man marknadsför en produkt eller startar ett företag? Funderar du på vad som utmärker en bra ledare? ProCivitas Karlbergs ekonomiprogram passar dig som vill vara väl förberedd för att i framtiden ta plats i näringslivet.

Elever går i en skolkorridor

Om ekonomi-programmet

På ProCivitas ekonomiprogram arbetar vi med ett starkt fokus på ett verklighetsanknutet entreprenörskap samt din personliga utveckling. Du lär dig både ekonomins spelregler och juridikens lagar och får dessutom lära dig hur det är att driva ett företag i praktiken. Under dina tre år som elev på ekonomiprogrammet fördjupar du successivt dina ekonomikunskaper med fokus på entreprenörskap, företagande och näringsliv. Du kommer förstå hur ämnet ekonomi hänger ihop med andra områden såsom samhällskunskap, historia, naturkunskap och juridik. Du kommer att utveckla din förståelse för globalt företagande och handel samt få inblick i hur olika länders samhälle och kultur hänger ihop med företagande och ekonomi.

Genom en solid undervisning i företagsekonomins alla beståndsdelar bygger du ett bra fundament för fortsatta akademiska studier. Genom intressanta fallstudier och fördjupningar kopplar vi samman teori med praktik och utvecklar din förståelse för hur företagsekonomi genomsyrar olika delar av vår omvärld och samhällets utveckling. Inom ramen för vissa kurser kommer du ges möjligheter att göra intressanta studiebesök både i Stockholm och utomlands.

Efter examen från ProCivitas Karlberg ekonomiprogram kommer du att ha goda förutsättningar att lyckas med fortsatta studier inom exempelvis ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Två elever och en lärare i ett klassrum

Våra inriktningar

På ProCivitas Ekonomiprogram kan du välja inriktningarna Juridik eller Ekonomi.

 • Ekonomi

  Ekonomi är för dig som vill jobba med verkliga case och utmaningar från företag i det lokala näringslivet.

  • Program
   • Ekonomiprogrammet
  • Inriktning
   • Ekonomi
  Elever läser en bok
 • Juridik

  Juridik är för dig som vill utveckla dina kunskaper inom juridik, företagsekonomi, entreprenörskap och samhällskunskap.

  • Program
   • Ekonomiprogrammet
  • Inriktning
   • Juridik
  Tre elever i ett klassrum

Vanliga frågor om Ekonomiprogrammet

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Ekonomiprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Du kan enkelt räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Gymnasiekolls meritvärdesräknare.

 • Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonoim hade år 2023 en medianpoäng på 280 och en antagningsgräns 272 poäng. Ekonomiprogrammet med inriktningen Juridik hade år 2023 en medianpoäng på 275 och en antagningsgräns 262 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Våra lärare kan lära oss om egenföretagande genom deras egna erfarenheter

  Carl-Hugo ProCivitas Ekonomiprogrammet

Så säger eleverna

Få en inblick i hur det är att gå på ProCivitas Karlberg genom våra elevers perspektiv.

 • Intervju med Jakob Holmqvist Enander

  Jakob trivs med den lugna och trygga på skolan. Han tycker att man ska välja ProCivitas om man siktar högt, men samtidigt vill ha en rolig skoltid.

  • Ekonomi
  • Elevintervjuer
  Personporträtt
 • Matilda om Ekonomi-Juridik

  Matilda läser Ekonomi-Juridik på ProCivitas. Det här tycker hon om skolan och sin utbildning.

  • Ekonomi
  • Elevintervjuer
  Personporträtt

Ta reda på mer

Kolla in våra andra gymnasieprogram eller varför inte kom och besök oss på öppet hus!