Natur­vetenskaps­programmet

Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik eller vilka effekter klimatförändringen har på din vardag? Vill du gå en bred utbildning som öppnar många dörrar? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Procivitas Karlberg något för dig!

Elever går i en skolkorridor

Om naturvetenskaps-programmet

Du kommer att studera allt ifrån kemiska processer och fysikaliska fenomen, till logisk problemlösning, astronomi och matematik. Att studera naturvetenskap blir ännu mer spännande och intressant när man får se, känna, höra och uppleva sambanden i naturen. Du kommer därför att få laborera i laborationssal. På ProCivitas Karlberg studerar du i en miljö präglad av nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en del av din utbildning kommer du därför att besöka universitet, högskolor och företag som ger dina studier en stark verklighetsförankring. Du som naturvetare har även möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig del av ProCivitas profil. Inom ramen för vissa kurser kommer du ges möjligheter att göra intressanta studiebesök både i Stockholm och utomlands.

Efter avslutad gymnasieutbildning kommer du att ha utvecklat din förmåga att se möjligheter, lösa problem och omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer även att ha goda förutsättningar att lyckas med vidare studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Kanske söker du in till läkarprogrammet eller utbildar dig till civilingenjör?

Elever experimenterar i ett klassrum

Våra inriktningar

På ProCivitas Karlbergs Naturvetenskapliga program kan du välja inriktningarna naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle.

 • Naturvetenskap

  Naturvetenskap ger dig möjlighet att fördjupa dig genom skolans breda kursutbud samt genom i projektsamarbeten med forskare och universitet.

  • Program
   • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Naturvetenskap
  Elev med mikroskop
 • Naturvetenskap och samhälle

  Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig möjlighet att studera naturvetenskap och samhällskunskap parallellt samtidigt som du lär dig hur ämnena också påverkar varandra.

  • Program
   • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Natur och samhälle
  Elever i vita rockar

Vanliga frågor om Natur­vetenskaps­programmet

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Naturvetenskapsprogrammet ska 3 av de 9 övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

 • Du kan enkelt räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Gymnasiekolls meritvärdesräknare.

 • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap hade år 2023 en medianpoäng på 297.5 och en antagningsgräns på 282.5 poäng. Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och samhälle hade år 2023 en medianpoäng på 280 och en antagningsgräns på 265 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Efter studenten planerar jag att studera Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.

  William ProCivitas Naturvetenskapsprogrammet

Så säger eleverna

Få en inblick i hur det är att gå på ProCivitas Karlberg genom våra elevers perspektiv.

 • Kristina följer i sin mentors fotspår

  Kristina tog studenten från ProCivitas Karlberg våren 2023 och började direkt att studera till läkare på Karolinska Institutet. Under sitt tredje år på gymnasiet deltog hon i ProCivitas mentorsprogram och fick redan då komma närmare drömmen om att bli läkare. Här berättar hon mer om sitt deltagande i mentorsprogrammet, om sina studier på KI och skickar peppande råd till nuvarande elever på gymnasi...

  • Alumner
  • Elevintervjuer
  • Natur
  • Nyheter
  Elev under en synundersökning
 • Maya tog sikte på biomedicin

  Under studenten 2023 tog Maya emot pris som årets naturelev då hon utmärkt sig extra mycket inom naturvetenskapliga ämnen under sina tre år på ProCivitas Karlberg. Hon hade tidigt bestämt sig för att ...

  • Alumner
  • Elevintervjuer
  • Natur
  • Nyheter
  Personporträtt
 • Lukas följer drömmen om att bli läkare

  Vid studenten 2023 blev Lukas utsedd till Årets elev på ProCivitas Karlberg. Han vann även den prestigefyllda tävlingen om bäst gymnasiearbete på naturvetenskapsprogrammet bland samtliga ProCivitasskolor när han var med och skrev ett arbete om organismen Physarum Polycephalum som existerar i komplex...

  • Alumner
  • Elevintervjuer
  • Natur
  Personporträtt

Ta reda på mer

Kolla in våra andra gymnasieprogram eller varför inte kom och besök oss på öppet hus!