Naturvetenskap Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Elev med mikroskop

Studera naturvetenskap

På ProCivitas Gymnasium Karlberg kan du välja att läsa inriktningen naturvetenskap, vilket kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Under utbildningen kommer du bland annat att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till jordens ekosystem. Du kommer även att läsa fördjupad matematik och lära dig hur dess begrepp och symbolspråk kan användas för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Inriktningen naturvetenskap ska stimulera din nyfikenhet och förmåga till analytiskt tänkande. För att berika din utbildning och samtidigt säkerställa relevans och verklighetsförankring kommer gästföreläsare och studiebesök och att utgöra återkommande inslag. De elever som söker extra utmaningar uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan, exempelvis vid gymnasiearbetet som genomförs i årskurs 3 men även genom sommarforskarskolor.

ProCivitas Karlberg har flera elever som deltagit på sommarforskar - skolor via Rays och Karolinska Institutet, något som bidragit till ett större intresse för fortsatta studier inom naturvetenskapen. Du som läser Naturvetenskapsprogrammet har även en möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig del av ProCivitas profil. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap är ett utmärkt val för dig som vill hålla alla dörrar inför framtiden öppna. Efter avslutad utbildning kommer du nämligen att ha goda förutsättningar att lyckas med vidare studier inom en rad olika utbildningsområden.

Programfördjupningskurserna på ProCivitas Karlberg är bland annat Engelska 7.

Information

 • Program: Naturvetenskapsprogrammet
 • Inriktning: Naturvetenskap
 • Programkod: NANAT

Framtida yrken

 • Läkare, Veterinär, Landskapsarkitekt, Tandläkare
 • Jag känner mig trygg i att naturprogrammet öppnar många dörrar inför vidare studier

  Stella ProCivitas Karlberg Naturvetenskapsprogrammet

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1 100
  • Matematik 2 100
  • Matematik 3 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 1 100
  • Biologi 1 100
  • Fysik 1a 150
  • Kemi 1 100
  • Moderna språk 100
  • Biologi 2 100
  • Fysik 2 100
  • Kemi 2 100
  • Matematik 4 100
  • Entreprenörskap 100
  • Engelska 7 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Individuella val

Här har vi samlat ett urval av de individuella val som du kan välja på Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap. Tänk på att individuella val varierar från läsår till läsår.

 • De individuella valen varierar varje läsår. Inför läsåret 23/24 kunde våra elever bland annat välja mellan bioteknik, matematik 5, kriminologi, mental träning, historia 2, geografi, idrott och hälsa 2 samt internationella relationer. Vill du veta mer om individuella val? Besök Öppet hus

Söka till ProCivitas Karlberg

Här berättar vi vad du behöver tänka på under gymnasievalet och hur du gör för att söka till ProCivitas Karlberg.

Två elever och en lärare pratar med varandra

Inte rätt utbildning?

Kolla vilka andra program och inriktningar vi erbjuder.