×
 

Hoppa till innehållet

ProCivitas i Karlberg

ProCivitas har drivit skolor i över 25 år och finns på flera orter i landet. På alla våra enheter finns samma höga ambitioner och en kultur som präglas av engagemang, gemenskap och entreprenörskap.

ProCivitas Karlberg

Vår målsättning är att bli Sveriges bästa gymnasium. Som elev på ProCivitas kan du förvänta dig en skolgång utöver det vanliga. Vi vill att du, utöver att få gedigna teoretiska kunskaper, ska förbättra din sociala och kommunikativa kompetens samt utveckla din egen drivkraft. Utbildningen syftar till att koppla samman teori
och verklighet, vilket ger dig en säker plattform inför framtiden. För att ytterligare förstärka kopplingen erbjuder vi dig en mentor från arbetslivet samt bjuder in föreläsare från skilda kompetensområden. För att nå goda studieresultat är det viktigt att du trivs, mår bra och känner dig trygg. Stämningen på skolan präglas av att alla som arbetar eller studerar där behandlar varandra med respekt.

Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen människa – med både den frihet och de krav det innebär. Vi har en harmonisk studiemiljö som inspirerar och ger studiero. Våra lokaler är mycket uppskattade och ligger centralt belägna bredvid Vasastan och Karolinska Institutet. All personal på skolan strävar efter att skapa de
bästa förutsättningarna för dig som elev. Vi är en skola där alla känner alla och där närheten mellan elever och lärare är tydlig varje dag. Skolans organisation gör dessutom att beslutsvägarna är korta och att vi kan vara flexibla och lyhörda för våra elevers önskemål och idéer. De framgångar som vårt koncept givit gör att vi idag är på god väg mot vårt mål att vara Sveriges bästa gymnasieskola.

Elever står och pratar i en korridor

ProCivitas förbereder dig inför framtiden

 • Ung företagsamhet

  På ProCivitas läser alla elever Entreprenörskap, vilket ger dig som elev möjligheten att på riktigt starta ett eget företag. Vi använder oss av Ung företagsamhets väl beprövade koncept.

  Elever läser en bok
 • Mentorsprogrammet

  ProCivitas mentorsprogram erbjuds en inblick i arbetslivet. Våra mentorer kommer från en rad olika branscher och företag. Mentorsprogrammet syftar till personlig och professionell utveckling.

  Elev och lärare diskuterar i ett klassrum
 • Alumninätverk

  Bland ProCivitas drygt 9000 alumner finns företagsledare, ingenjörer, arkitekter, designers och en mängd andra yrkesgrupper. Är du nyfiken på ProCivitas alumner – Se vår wall of fame!

  Tre elever sitter runt ett bord och pratar

Rektor har ordet

Nyckeln till framgång är bra utbildning. Vi ger våra elever förutsättningar att lyckas och har som mål att vara Sveriges bästa gymnasieskola. För att leva upp till målet är det självklart för oss att du som elev ska få den bästa undervisningen och utvecklas till att möta framtiden med självförtroende.

Våra lärare brinner för uppdraget och genom sitt engagemang vägleder dig till de bästa resultaten. För att nå upp till målet att vara Sveriges bästa gymnasieskola genomför vi ständigt utvärdering våra elever får tycka till om ProCivitas. Det är viktigt att utbildningen anpassas till samhällets krav och att eleverna blir väl förberedda för vidare studier.

Vi är stolta över att många av våra tidigare elever kommer in på toppuniversitet både i Sverige och utomlands, och att de lyckas mycket väl med sina studier där. Entreprenörskap och samarbetet med näringslivet är viktiga inslag och vårt mentorsprogram ger våra elever en unik möjlighet till en egen mentor från näringslivet. Gymnasietiden handlar inte bara om studier. Det är även viktigt att du har roligt och utvecklas som person. Vår aktiva elevkår bidrar till att skapa god stämning och aktiviteter för gemenskap.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!

Maria Lafrenz, Rektor ProCivitas Karlberg

personporträtt rektor

Elevkåren

En bra skola är så mycket mer än det som sker under lektionerna. På ProCivitas vill vi ge möjlighet till såväl nytta som nöje under skoltiden. Förutom att skolan under året står som värd för flera aktiviteter, temadagar, studiebesök med mera, skapar vi förutsättningar för elevernas eget driv och engagemang.

Våra aktiva elevkårer organiserar trivselarrangemang och temadagar, och du kan till och med starta egna föreningar. Gör din studietid rolig och meningsfull – gå med i fotbollslaget, schackklubben eller vetenskapsföreningen. Följ oss på sociala medier för att se våra spännande evenemang och aktiviteter bortom det vanliga skolarbetet. Följ elevkåren på Instagram här. 

Elever sitter runt ett bord

Program

ProCivitas skolor erbjuder tre teoretiska högskoleförberedande gymnasieprogram. Läs mer om programmen och inriktningarna här.