Ekonomi Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Två elever i ett klassrum

Studera ekonomi

ProCivitas Lund ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden.

På Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi kommer du bland annat att få studera marknadsföring, redovisning och kalkylering. Utöver fördjupade ekonomiska kunskaper finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du exempelvis förståelse för hur människor tänker och handlar, vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Du kommer även att studera ledarskap och organisation, något som är användbart i alla yrken och professioner.

På ProCivitas Gymnasium i Lund går entreprenörskap som en röd tråd genom hela verksamheten och i synnerhet på Ekonomiprogrammet. Du kommer få läsa kursen entreprenörskap och företagande. Detta, i kombination med möjligheten att starta ditt eget UF-företag samt skolans nära samarbete med näringslivet, innebär att du redan på gymnasiet lär dig att starta och driva ett företag, från idé till verklighet. Vi anordnar workshops och draknästen där du kommer att få vara med om att stå inför en jury av högt uppsatta företagsledare och sälja in din idé om ett framgångsrikt företag, vara eller tjänst.

Du kommer att lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din drivkraft som din kommunikativa förmåga vilket är ovärderlig kunskap oavsett om du väljer att studera vidare eller att fortsätta på den entreprenöriella banan.

Information

 • Program: Ekonomiprogrammet
 • Inriktning: Ekonomi
 • Programkod: EKEKO

Framtida yrken

 • Ekonom, Marknadsförare, Egenföretagare
 • Våra lärare kan lära oss om egenföretagande genom deras egna erfarenheter.

  Carl-Hugo ProCivitas Ekonomiprogrammet

Poängplan

 • Totala poäng 2500p
  • Engelska 5 100
  • Engelska 6 100
  • Historia 1b 100
  • Idrott och hälsa 1 100
  • Matematik 1b 100
  • Matematik 2b 100
  • Naturkunskap 1b 100
  • Religionskunskap 1 50
  • Samhällskunskap 1b 100
  • Samhällskunskap 2 100
  • Svenska 1 100
  • Svenska 2 100
  • Svenska 3 100
  • Företagsekonomi 100
  • Moderna språk 100
  • Privatjuridik 100
  • Psykologi 50
  • Entreprenörskap & företagande 100
  • Företagsekonomi 2 100
  • Matematik 3b 100
  • Internationella relationer 100
  • Rätten och samhället 100
  • Marknadsföring 100
  • Gymnasiearbete 100
  • Individuellt val 200

Söka till ProCivitas Lund

Här berättar vi vad du behöver tänka på under gymnasievalet och hur du gör för att söka till ProCivitas Lund.

Elever har picknick utomhus i en park

Inte rätt utbildning?

Kolla vilka andra program och inriktningar vi erbjuder.