×
 

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola

Få svar på det du undrar

Vi förstår att det är mycket du undrar innan du beslutar dig för vilket gymnasium du ska välja. Här kan du se vad andra elever haft för frågor inför deras gymnasieval.

 • Läs mer om hur du går tillväga när du vill lämna synpunkter här

 • Sjukanmälan görs kl. 07.10 – 08.10.

  Telefonnummer: 046-18 25 50, välj val 2.

  Lämna förnamn och efternamn. Tala tydligt!

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoängen är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap & samhälle hade år 2022 en medelpoäng på 324 och en antagningsgräns på 312.5 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 284 och en antagningsgräns på 260 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik hade år 2022 en medelpoäng på 300 och en antagningsgräns på 267.5 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskapsprogrammet ska 3 av de 9 övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

 • Ekonomiprogrammet har inriktningarna ekonomi och juridik. Samhällsvetenskapsprogrammet har inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Naturvetenskapsprogrammet har inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

 • ProCivitas mål är att bli Sveriges Bästa Gymnasieskola. Fokuset ligger därför på att skapa en miljö som lockar studiemotiverade elever som samspelar med de välutbildade lärarna. Vi tror på att knyta an samhället till skolan. Det gör vi genom att ha ett stort utbud av gästföreläsare och studiebesök. Vi har ett mentorprogram där du som elev erbjuds en egen mentor från näringslivet.

 • Det går ca 320 elever på skolan.

 • Vi finns på Biskopsgatan7 mitt på Lunds universitetsområde i förre detta Anatomiska instutitionen intill Botaniska trädgården.

 • Det brukar vara rektor och/eller studievägledaren på skolan som har hand om byte av gymnasium. Kontaktuppgifter till ProCivitas Lund finns här

 • Skolan har en aktiv elevkår som hittar på roliga saker både under och utanför skoltid. Det finns flera olika utskott som våra elever kan vara delaktiga i, exempel på sådana är Musikutskottet, Vänskapsutskottet och Festutskottet. Man är alltid välkommen att starta egna utskott.

 • Särskilt stöd är en lagstadgad rättighet som vi självklart tillser att tillhandahålla efter utförd utredning. Vi har samtliga EHT-kompetenser på samtliga enheter.

 • Ja, läxhjälp finns på skolan varje vecka.

 • Vi erbjuder franska, spanska och tyska (steg 3-4) som moderna språk.

 • Idrotten sköts via företaget ”Idrott och hälsa” som har avtal med flera stora hallar och badhuset Högevall i Lund.

 • Schemat läggs med ungefärliga starttider ca. kl. 8.30 och ungefärliga sluttider ca. kl. 16.00. Alla lektioner är lärarledda! Vi tror starkt på läraren som ledaren i klassrummet och den som främst bidrar till elevernas utveckling. Klasserna läser enligt ett “vanligt schema”, dvs. inga lösningar med blockläsning, perioder av temaprojekt eller dylikt. Kurserna läses parallellt jämnt under hela läsåret.

 • Det brukar vara kommunen som avgör om man har rätt till busskort eller inte. Regeln är att man ska bo minst 6 KM från skolan för att ha rätt till busskort.

 • Ja, vi har en matsal på skolan där lunchen serveras dagligen. Vi serverar även frukost på skolan utan extra kostnad.

 • ChromeBook erbjuds alla elever kostnadsfritt. Om man vill, går det att betala 2000 kronor per läsår för att få en Mac och sedan köpa ut den för 500 kr vid studenten.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på skolan.