×
 

Hoppa till innehållet

ProCivitas Gymnasium i Lund

Vårt mål på ProCivitas Privata Gymnasium Lund är att ge dig som elev de allra bästa förutsättningarna för att lyckas i dina studier och framtida yrke. Detta genom en kvalitativ utbildning som möter upp de krav samhället ställer.

ProCivitas Lund

Vårt uppdrag är att du som elev både ska få den bästa undervisningen och att du samtidigt utvecklas till en självständig och social individ som kan möta framtiden med självförtroende och drivkraft. Av den anledningen anställer vi endast de bästa lärarna som brinner för sitt uppdrag och som genom engagemang, glädje och inspiration vägleder dig som elev till de bästa resultaten. Vi anser att lärarnas kompetens och elevers studiemotivation är det som bygger ProCivitas.

Vi tycker att skolmiljön är viktig för att du ska trivas. Därför ligger ProCivitas Gymnasium mitt i centrala Lund på Universitetsområdet. Det är mycket betydelsefullt för oss vad du tycker. Därav mäter vi undervisningskvaliteten kontinuerligt då det är grundläggande för oss att följa upp den kvalité vi står för.

Vi har elevgaranti vilket innebär att du som elev alltid har rätt att fullfölja din utbildning hos oss.

Elever sitter i gräset utanför skolan

ProCivitas Lunds anknytning till näringslivet

Vi tror på att knyta an samhället till skolan. Det gör vi genom att ha ett stort utbud av gästföreläsare och studiebesök. Omvärlden ska synas i din vardag då vi tror på att du som elev växer i det samarbetet. Vi har ett mentorsprogram där du som elev erbjuds en egen mentor från näringslivet.

Du ska också förberedas väl inför eftergymnasiala studier både i Sverige och utomlands. Systerskolorna inom ProCivitas har många elever som presterar mycket väl på toppuniversitet såsom YALE, London School of Economics och Handelshögskolan i Stockholm.

ProCivitas har en stor och aktiv alumniförening som är ett fantastiskt nätverk för före detta elever. Dessa träffas ett flertal gånger per år i Sverige och i andra länder där de studerar och arbetar.

Två elever i ett klassrum

ProCivitasandan

 • Alumninätverk

  Bland ProCivitas drygt 9000 alumner finns företagsledare, ingenjörer, arkitekter, designers och en mängd andra yrkesgrupper. Är du nyfiken på ProCivitas alumner – Se vår Wall of Fame!

  Alumner går på en gräsmatta utanför skolan
 • Ung företagsamhet

  På ProCivitas har du chans att läsa entreprenörskap, vilket ger dig som elev möjligheten att starta ett eget företag. Vi använder oss av Ung företagsamhets väl beprövade koncept.

  Elever sitter i skolans café med sina datorer
 • Mentorsprogrammet

  ProCivitas mentorsprogram erbjuds en inblick i arbetslivet. Våra mentorer kommer från en rad olika branscher och företag. Mentorsprogrammet syftar till personlig och professionell utveckling.

  Elever står i en ring runt en lärare och lyssnar

Elevkåren

En bra skola är så mycket mer än det som sker under lektionerna. På ProCivitas vill vi ge möjlighet till såväl nytta som nöje under skoltiden. Förutom att skolan under året står som värd för flera aktiviteter, temadagar, studiebesök med mera, skapar vi förutsättningar för elevernas eget driv och engagemang.

VILKA AKTIVITETER KOMMER NI ARRANGERA UNDER LÄSÅRET?
– Vi har lite stående aktiviteter varje läsår. Det är poängjakter, fadderkväller, fotbollsmatch mot ProCivitas- Malmö och Helsingborg som vi kallar för Slaget om Skåne. Runt jul har vi också en julkalender och när studietiden närmar sig brukar vi anordna en studentvecka. Veckan är fylld med massor av aktiviteter såsom att måla overaller, utspark, spela såpafotboll och brännboll, säger Anton, ordförande för elevkåren.

Våra aktiva elevkårer organiserar trivselarrangemang och temadagar, och du kan till och med starta egna föreningar. Gör din studietid rolig och meningsfull – gå med i fotbollslaget, schackklubben eller vetenskapsföreningen. Följ oss på sociala medier för att se våra spännande evenemang och aktiviteter bortom det vanliga skolarbetet.

Elever sitter vid ett bord med sina datorer

Vanliga frågor om ProCivitas Lund

 • Det är en klass per program och årskurs förutom på Ekonomiprogrammet där vi tar in 2 klasser vart tredje år.

 • På ProCivitas Lund finns Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Mer information gällande program hittar du här. 

 • Ekonomiprogrammet har inriktningarna ekonomi och juridik. Samhällsvetenskapsprogrammet har inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Naturvetenskapsprogrammet har inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle.

 • ProCivitas mål är att bli Sveriges Bästa Gymnasieskola. Fokuset ligger därför på att skapa en miljö som lockar studiemotiverade elever som samspelar med de välutbildade lärarna. Vi tror på att knyta an samhället till skolan. Det gör vi genom att ha ett stort utbud av gästföreläsare och studiebesök. Vi har ett mentorprogram där du som elev erbjuds en egen mentor från näringslivet.

 • Det går ca 330 elever på skolan.

 • Vi finns på Biskopsgatan7 mitt på Lunds universitetsområde i förre detta Anatomiska instutitionen intill Botaniska trädgården.

 • Särskilt stöd är en lagstadgad rättighet som vi självklart tillser att tillhandahålla efter utförd utredning. Vi har samtliga EHT-kompetenser på samtliga enheter.

 • Vi arbetar inte med strukturerad läxhjälp som spänner över alla ämnen, utan skolan erbjuder hjälp i de ämnen där behovet finns. Oftast gäller detta Matematik, Engelska och Svenska, men behovet förändras under läsåret. Våra lärare är i hög grad tillgängliga för skolornas elever och alla undersökningar och enkäter visar att eleverna upplever sig få ett gott stöd.

 • Vi erbjuder franska, spanska och tyska (steg 3-4) som moderna språk.

 • Idrotten sköts via företaget ”Idrott och hälsa” som har avtal med flera stora hallar och badhuset Högevall i Lund.

 • Schemat läggs med ungefärliga starttider ca. kl. 8.30 och ungefärliga sluttider ca. kl. 16.00. Alla lektioner är lärarledda! Vi tror starkt på läraren som ledaren i klassrummet och den som främst bidrar till elevernas utveckling. Klasserna läser enligt ett “vanligt schema”, dvs. inga lösningar med blockläsning, perioder av temaprojekt eller dylikt. Kurserna läses parallellt jämnt under hela läsåret.

 • Det brukar vara kommunen som avgör om man har rätt till busskort eller inte. Regeln är att man ska bo minst 6 KM från skolan för att ha rätt till busskort.

 • Ja, vi har en matsal på skolan där lunchen serveras dagligen. Vi serverar även frukost på skolan utan extra kostnad.

 • ChromeBook erbjuds alla elever kostnadsfritt. Om man vill, går det att betala 2000 kronor per läsår för att få en Mac och sedan köpa ut den för 500 kr vid studenten.

Rektor har ordet

Vårt mål på ProCivitas Lund är att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas med dina studier och framtida yrke. Genom att erbjuda en kvalitativ utbildning med den bästa undervisningen, så kan du utvecklas och möta framtiden med självförtroende.

Våra lärare brinner för uppdraget och genom sitt engagemang vägleder de dig till de bästa resultaten. Lärarnas kompetens och elevernas studiemotivation är det som bygger ProCivitas. Vi ser till att undervisningen genomsyras av samhället utanför och låter omvärlden synas i din vardag. Vi bjuder in gästföreläsare, anordnar studiebesök och har ett mentorsprogram, där varje elev erbjuds en mentor från näringslivet.

På ProCivitas är vi stolta över att flera av våra tidigare elever nu studerar på toppuniversitet som YALE och Handelshögskolan i Stockholm. Det betyder att vi lyckas med vårt uppdrag att förbereda elever för vidare studier. Din åsikt som elev hos oss är väldigt betydelsefullt och det är viktigt för oss att följa upp den kvalitet vi står för, därför mäter vi kontinuerligt kvaliteten på skolan.

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!
Camilla Bosson, rektor på ProCivitas i Lund

Personporträtt

Program

ProCivitas skolor erbjuder tre teoretiska högskoleförberedande gymnasieprogram. Läs mer om programmen och inriktningarna här.