×
 

Hoppa till innehållet

ProCivitas förbereder dig inför framtiden

ProCivitas har ett tätt samarbete med näringslivet. När du studerar på ProCivitas kommer Ung företagsamhet, Mentorskap och Alumner prägla undervisningen med kloka råd, idéer och samtal inför framtiden.

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet är en processutbildning i att starta och driva ett eget företag under ett skolår. I centrum står elevens individuella utveckling. Det innebär att man utvecklar kreativitet och drivkraft, lär sig att ta ansvar och att arbeta i grupp, tränar sin kommunikativa förmåga, förverkligar en affärsidé och ställer ut på mässor och kanske även tävlar mot andra företag både regionalt och nationellt.

ProCivitas är Sveriges genom tiderna mest framgångsrika UF-skola med fler medaljer och finalplatser än samtliga övriga gymnasieskolor i Sydsverige tillsammans. Nationella entreprenörstävlingar som Venture Cup och Emax är andra arenor där ProCivitas elever framgångsrikt deltar.

Listan på vinnande företag genom åren kan göras lång men det viktigaste är varje elevs personliga utveckling som blir resultatet när nyvunna kunskaper omsätts i praktiken.

Elever står och pratar i skolans gemensamma lokaler

Mentorskapsprogrammet

Alla som deltar i Mentorsprogrammet på ProCivitas i Malmö går in med en vilja och lust att utvecklas. Det övergripande syftet med Mentorsprogrammet är att du som adept tillsammans med din mentor vid regelbundna möten under läsåret ska få stöta och blöta dina styrkor och utmaningar, bli lite mer klok på vem du är, vad du vill och vart du med målet att du ska få en tydligare bild av din framtid. Du får ett vuxet oberoende bollplank som inte ska döma eller bedöma dina tankar och idéer.

Mentorskap är till för de som vill och som vågar lita på att någon annan genom samtal vill dig väl. Förutom personlig utveckling erbjuds du som adept en inblick i ett yrke, en arbetsplats och en bransch. Dessutom kan du börja skapa ett eget nätverk av värdefulla kontakter. Programmet erbjuder dessutom inspiration på vägen genom en rad events och föreläsningar under läsåret.

Lärare och elever i ett klassrum

Alumninätverk

På ProCivitas är vi stolta över våra tidigare elever och listan kan göras lång över alumner som i dag är välkända både utomlands och i Sverige. Våra alumners roller i arbetslivet är allt från ekonomer, riksdagsledamöter, idrottsstjärnor, artister och framgångsrika entreprenörer. Som levande exempel på att det går att förverkliga sina drömmar blir de möjliga förebilder för dagens elever.

Låt oss presentera ProCivitas Wall of Fame.

Elever i gemensam skolmiljö

Öppet hus

Är du nyfiken på ProCivitas är ett öppet hus tillfälle en perfekt chans att lära känna oss. Under ett öppet hus får du se våra fina lokaler, prata med elever och lärare och känna av stämningen på skolan.