×
 

Hoppa till innehållet

Engagemang och kompetens

ProCivitas lärare brinner för sitt yrke och har hög kompetens och behörighet. Vilket avspeglas i den kreativa och öppna atmosfär som finns på skolan.

Våra lärare

Varje år genomförs utvärderingar av hela skolans verksamhet där elevernas åsikter om framförallt undervisningen tas in. Detta är en bra metod för att kvalitetssäkra utbildningen, ta vara på elevernas engagemang och ett sätt att hela tiden fundera över om det är något som kan förbättras. Självklart anställer vi endast legitimerade lärare. Förutom lärarutbildning bidrar de med lång erfarenhet från arbetslivet och ofta även kompetenser hämtade utanför skolans värld.

Två elever får hjälp av en lärare

Våra elever

På ProCivitas går alla typer av elever – en del med ett medvetet mål för sin utbildning, andra går här för att de vill ha en bra bred utbildning som gör att de har stora möjligheter att välja vad de vill syssla med i framtiden. Det som är mest utmärkande för de elever som dras till ProCivitas är en vilja att göra någonting bra av sin gymnasietid och att de vill tillbringa den i en miljö där kvalitet är ett nyckelord.

Många av ProCivitas elever deltar aktivt i skolans omtyckta elevkår. Elevkåren arbetar mycket med trivsel genom arrangemang av olika slag men är också viktig när det gäller elevernas inflytande vad gäller skolarbetet. Vi har nolltolerans mot mobbning och dåligt uppförande. På ProCivitas får du vara dig själv. Mångfald och olikhet bejakas och uppmuntras.

Lärare och elever i ett klassrum

Träffa oss på öppet hus

Besök oss på öppet hus och träffa våra elever och lärare och få svar på alla dina frågor om skolan.