Elever sitter utomhus och pratar med varandra

FLER INTERNATIONELLA PROJEKT MED ERASMUS

Hösten 2020 avslutade ProCivitas Stockholm ett framgångsrikt Erasmusprojekt tillsammans med vänskolor från Spanien, Grekland och Ungern.

Detta gav skolan mersmak på internationellt arbete under Erasmus flagga. Utbyte utvecklar både elever och lärare och med ProCivitas Stockholms uttalade fokus på internationalisering var det självklart att skicka in en ny ansökan till Erasmus. Det föll väl ut, under vårterminen 2021 stod det klart att ProCivitas Stockholm beviljats ackreditering fram till 2027! 

Frida Wretlind Ekberger, lärare i Samhällskunskap och internationaliseringsansvarig för ProCivitas Stockholm: 

Vad innebär den här ackrediteringen? 

Det innebär att vi kommer kunna ha många internationella projekt framöver. Några av målen är att skapa ett ökat intresse för moderna språk, utveckla elevernas demokratiska kompetenser genom internationella projekt med europeiska skolor. Ett annat mål är att, genom internationella projekt, utveckla våra arbetssätt så att eleverna blir ännu bättre rustade för vidare studier. Ackrediteringen innebär många olika typer av engagemang, både för grupper och för enskilda elever – och för oss lärare att kompetensutvecklas!

Hur kommer skolans elever märka av det här?

Eleverna kommer ha möjligheter att åka ut i Europa inom ramen för våra olika projekt. Kanske en resa till Spanien för att stärka sin spanska eller genom delta i ett internationellt rollspel? Vi vill att så många elever som möjligt ska få chansen att vara med!

Fler nyheter

Se alla nyheter