Gruppbild med elever och lärare

PRISUTDELNING I ÅRETS BÄSTA GYMNASIEARBETE

Elever från ProCivitas deltog i en tävling i årets bästa gymnasiearbete.

32 elever från ProCivitas gymnasieskolor deltog igår i en tävling i årets bästa gymnasiearbete vid Ekonomi, Natur och Samhällsvetenskapsprogrammet. Eleverna fick åka till Clarion Post Hotel i Göteborg för en heldag tillsammans med personal och elever på ProCivitas. Tävlingen gick ut på att eleverna redovisade sitt gymnasiearbete för bland annat jurygruppen som vid dagens slut korade vinnare vid respektive program.

Årets bästa gymnasiearbete på ProCivitas

2023 års bästa gymnasiearbete vid Ekonomiprogrammet på ProCivitas Gymnasium tilldelas Filippa Räftegård och Maja Johansson Turunen med följande motivering: 

Jurygruppen för Ekonomiprogrammet har valt att belöna ett arbete som på ett digert och träffsäkert sätt valt att undersöka något som vi alla har eller kommer få en relation till. Med en gedigen undersökning, träffsäkert och vetenskapligt språk och en väl förankrad teoridel har skribenterna tittat på en av de viktigaste institutionerna vi har i samhället. Med säker hand har läsaren lotsats igenom uppsatsens samtliga delar och via de öppenhjärtliga intervjuer som ligger till grund för uppsatsen, visar resultatet på organisationens enorma betydelse för en välfungerande och säker akutvård. 

Vinnarna tar emot pris på scenen

2023 års bästa gymnasiearbete vid Naturvetenskapsprogrammet på ProCivitas Gymnasium, för sitt arbete kring framtidens arkitekter av infrastrukturer, tilldelas Hrafn Hallgrimsson och Lukas Lindahl med följande motivering: 

Jurygruppen för Naturvetenskapsprogrammet har valt att belöna ett arbete som är fascinerande och tillgängligt trots sitt komplicerade ämnesområde. Arbetet visar en stor grad av självständighet och en förmåga att förmedla komplexa funktioner på ett metodiskt och begripligt sätt. Med en väl avgränsad frågeställning landar arbetets resultat och slutsatser väl. Dessutom har författarna visat en kritisk och reflekterande inställning till de använda metoderna och resultaten, vilket ytterligare stärker validiteten och trovärdigheten i arbetet. Jurygruppen är djupt imponerade av detta gymnasiearbete såväl som av protistens enastående förmåga. 

Prisutdelning på scen

"Det roligaste med den här dagen har varit att få träffa nya människor"

Gymnasiearbetet har gett mig mycket erfarenhet, det har varit så roligt med hela processen. Allt från att komma på idén, att bolla med handledare, till ett färdigt gymnasiearbete. Det har varit ett bra tillfälle att få öva på att presentera och förbereda sig inför vidare studier, säger Haia Saffar som läser Naturvetenskapsprogrammet på ProCivitas Malmö. 

Det roligaste med den här dagen har varit att få träffa nya människor och träffa elever från andra ProCivitas skolor. Man har något gemensamt med alla, tillägger Haia.

Personporträtt, Haia

PRISUTDELNING I ÅRETS BÄSTA GYMNASIEARBETE

Elever från ProCivitas deltog i en tävling i årets bästa gymnasiearbete.

2023 års bästa gymnasiearbete vid Samhällsvetenskapsprogrammet på ProCivitas Gymnasium tilldelas Engla Björkholm och Agnes Hässelbäck med följande motivering: 

”’Årets gymnasiearbete på Samhällsvetenskapsprogrammet speglar ett aktuellt område genom en väl genomförd kvalitativ studie och en djupgående och intressant analys. Skribenterna har gjort en gedigen och väldisponerad kvalitativ studie, har ett träffsäkert språk och drar välgrundade och självständiga slutsatser, vilket ger ett gymnasiearbete med ett högt läsvärde. Gymnasiearbetet har en vetenskaplig höjd och finess och utreder ett relativt outforskat ämnesområde med utomvetenskaplig relevans.”

Prisutdelning på scen

Fler nyheter

Se alla nyheter