Porträttbild på utbildningsdirektör Jimmy och ProCivitas logga

PROCIVITAS- EN 25-ÅRING MED HÖGA AMBITIONER

-Vi var en kaxig uppstickare som vågade sticka ut på ett sätt många andra skolor inte riktigt mäktade med. Vi var tydliga med våra höga ambitioner och att de elever som sökte sig till ProCivitas skulle ha som mål att klara skolan så bra som möjligt.

Orden kommer från Jimmy Rosengren som är skolchef på ProCivitas. Den första skolan startade i Helsingborg 1997 och drog omgående till sig mångas blickar. Jimmy Rosengren var inte själv med från starten men minns att han sneglade på ProCivitas i Växjö som startade två år efter skolan i Helsingborg.

-Jag jobbade som gymnasielärare i Kalmar på den tiden och jag minns att vi där pratade om ProCivitas, att det var en fantastisk skola som inte liknade andra gymnasieskolor, berättar han.

Tre skolor blev sju

För Jimmy Rosengren började ProCivitas-resan först några år senare när han fick jobb som rektor för idrottsgymnasiet på den relativt nystartade skolan i Malmö. Skolorna i Helsingborg, Växjö och Malmö var länge de enda som fanns men idag finns ProCivitas även i Lund, Stockholm, Solna och Uppsala.

-Mellan 2002 och 2014 startade vi inga nya skolor, så självklart var det en utmaning när vi plötsligt växte ganska snabbt. Vi ägnade ett och ett halvt år åt att vända ut och in på ProCivitas koncept för att säkerställa att fler skolor inte skulle medföra ökad spretighet eller lägre kvalitet i något avseende. För oss betyder kvalitet allt, berättar Jimmy Rosengren

-Vi grävde i vår egen historia för att se vad som tagit oss hit, vad vi gjort som varit mindre bra och vad vi lärt oss längs vägen. Vi vände ut och in på allt och enades om ett gemensamt dokument, ProCivitas grundpelare, säger han.

Medarbetare väljer att stanna

En av ProCivitas framgångsfaktorer är kontinuiteten. Många rektorer och lärare har varit med länge.

-Det har naturligtvis varit viktigt för oss. All skolforskning visar att kontinuitet har stor betydelse och vi har personer inom ProCivitas som varit med i två decennier. Det skapar unika förutsättningar att hela tiden utveckla och förbättra. Om en skola byter ledning ofta så blir det svårare, nya personer vill ju sätta sin prägel på en verksamhet och ledningsbyten innebär att saker och ting sätts lite på paus ett tag, säger Jimmy Rosengren.

Att medarbetare väljer att stanna är ingen slump.

-Vi satsar lika mycket på våra medarbetare som på våra elever. Vi har skapat bra arbetsplatser där medarbetare trivs och vi håller det vi lovar. Att många väljer att stanna hos oss länge är ett bevis på att vi lyckas bra, säger han.

Stort nätverk med alumner

Det är inte bara bland medarbetarna som lojaliteten är stark. Nätverket med alumner som gått på ProCivitas skolor räknas i tusental och för Jimmy Rosengren är det viktigt att inte klippa banden helt den dagen eleverna lämnar skolan.

-Vi håller kontakten på olika sätt, bland annat via en aktiv LinkedIn-sida och via våra återträffar som vi hoppas kunna återuppta snart. Det är inte heller ovanligt att tidigare elever kommer tillbaka till sin skola för att föreläsa och möta elever. Det händer också att tidigare elever hör av sig med åsikter långt efter sin skolgång, det är för mig ett tecken på att man verkligen bryr sig om sin skola, säger Jimmy Rosengren.

På ProCivitas ser man tidigare elever som möjliga förebilder för dagens elever. Listan på alumner som idag är välkända både i Sverige och utomlands kan göras lång.

-Där finns riksdagsledamöter, idrottsstjärnor, artister och framgångsrika entreprenörer. De blir ju levande exempel på att det går att förverkliga sina drömmar om man har höga ambitioner. Självklart är det något som kan inspirera tonåringar, säger Jimmy Rosengren.

De höga ambitionerna är centrala för ProCivitas.

-Ibland framställs det som något fult, att det bara är skolor för en socioekonomisk elit. Men våra skolor är till för alla som har höga ambitioner, varifrån man kommer eller vad man har med sig i bagaget är helt ointressant. Men när du börjar hos oss ska du ha målsättningen att göra det så bra som möjligt, säger Jimmy Rosengren.

-Och vi vill även att eleverna ska ha höga förväntningar på oss, sen är det vårt uppdrag att möta och överträffa dessa. Vi vill att alla elever ska känna att de får lite mer hos oss, säger han.

Bygger broar med näringslivet

Möjligheten att få en egen mentor i näringslivet är ett exempel på att ge lite mer. Och att minska gapet mellan skola och arbetsmarknad är viktigt menar Jimmy Rosengren.

-Hos oss har alla elever möjlighet att ansöka om att få en personlig näringslivsmentor under sitt sista år på skolan. Vi lägger ner mycket tid på att det ska vara mentorer som matchar elevernas intressen och drivkrafter. I Malmö har vi fler än 100 mentorer knutna till skolan, berättar han.

-Vi tror på att bygga broar som gör det lättare för eleverna att ta nästa steg, efter att de tagit sin gymnasieexamen hos oss.

”Högre kvalitet idag”

ProCivitas idag är på flera sätt likt det ProCivitas som såg dagens ljus 1997. Men en stor skillnad är att skolorna håller ännu högre kvalitet idag. Elevernas måluppfyllelse är hög.

-Det händer naturligtvis mycket på 25 år och vi har fyllt på med kvalitet i alla delar av vår verksamhet, inte minst efter att vi kom in i AcadeMedia 2011. Det gav oss större muskler i kvalitetsarbetet, säger han.

-Vi har också mer blandade elevgrupper på våra skolor idag och jag tycker att vi har blivit bättre på att stötta de elever som av olika skäl upplever motgångar. Samhället har förändrats, det händer mycket i en 16–19-årings liv som påverkar dem under studietiden, säger Jimmy Rosengren.

Resan fortsätter

Efter ett kvarts sekel av skolutveckling finns det också skäl att blicka framåt.

-Vi har sju skolor idag och flera av dem har möjlighet att växa sig större. Våra skolor jobbar närmare varandra nu än tidigare, vi har till exempelvis ett upplägg som kallas ”förlåt att jag stör men jag vill se hur du gör” där rektorer besöker och lär av varandra, berättar Jimmy Rosengren.

-Sen ska vi naturligtvis fortsätta våga sticka ut, och stötta våra elever att också våga göra det. Vi har alltid varit bra på att hjälpa elever att förverkliga sina drömmar och det kommer vi att fortsätta med även i framtiden.

Fler nyheter

Se alla nyheter