Lärare och två elever i ett klassrum

VILKA FRÅGOR SKA MAN STÄLLA PÅ GYMNASIEMÄSSAN?

Den 21-23 november är det dags för årets gymnasiemässa i Stockholm!

I montern träffar du elever och personal från ProCivitas Stockholm och ProCivitas Stockholm Karlberg. Passa på att besöka oss och få svar på dina frågor och funderingar.

Tips på frågor att ställa under gymnasiemässan:

 • Hur är stämningen på skolan?
 • Vad är skolans elever mest/minst nöjda med?
 • Vilka möjligheter har eleverna att påverka skolan och undervisningen?
 • Hur ser det ut med kurser som ger högskolebehörighet?
 • Vad kan man jobba som/vilka utbildningar kan man läsa efter utbildningen?
 • Hur stora är klasserna och hur många elever går det på skolan?
 • Hur långa är skoldagarna?
 • Hur ser det ut med behöriga lärare?
 • Finns det studie- och yrkesvägledare på skolan?
 • Har skolan kurator, skolsköterska och annan personal som arbetar med elevhälsa?
 • Hur fungerar det med idrottsundervisningen? Har skolan en idrottshall eller hyr de in sig på olika gym och idrottsanläggningar?
 • Har skolan en egen matsal och fri skollunch?
 • Vilka språk kan man läsa?
 • Vilket stöd kan jag som elev få om jag har specialbehov (t.ex. dyslexi eller svårt för svenska?)

Tips på frågor att ställa, som vi gärna berättar mer om:

 • Berätta mer om Mentorsprogrammet och samarbetet med näringslivet?
 • På vilket sätt arbetar ni med Ung företagsamhet?
 • Berätta mer om vad skolan gör för att hålla utbildningarna relevanta?
 • Hur fungerar skolans alumniförening?
 • Vilka aktiviteter anordnar skolans elevkår?

Efter gymnasiemässan är du välkommen att besöka oss under ett öppet hus-tillfälle. Där får du möjlighet att se dig om i våra fina lokaler och fortsatt få svar på vidare frågor och funderingar.

Öppet hus-datum: 

ProCivitas Stockholm

ProCivitas Stockholm Karlberg 

Fler nyheter

Se alla nyheter