×
 

Hoppa till innehållet

En del av AcadeMedia

AcadeMedia är verksamma i hela utbildningskedjan.

Vår verksamhet

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 870 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.

Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt får de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Du hittar mer information på AcadeMedias hemsida.

Elever i ett klassrum

Vill du veta mer om vårt kvalitetsarbete?

 • Vårt kvalitetsarbete

  Läs gärna ProCivitas kvalitetsrapporter som bygger på analys av resultaten från våra årliga elev- och medarbetarundersökningar.

  Två elever sitter i sin skolbänk och pratar med en lärare
 • Våra kvalitetsresultat

  Läs gärna skolornas kvalitetsrapporter som bygger på analys av resultaten från våra årliga elev- och medarbetarundersökningar.

  Lärare och elev diskuterar i klasrummet
 • Synpunkter på verksamheten

  Vi är alltid intresserade av att få återkoppling på det som fungerar bra, och mindre bra. Klicka dig vidare för att läsa mer.

  Elever diskuterar i ett klassrum