Natur­vetenskaps­programmet

Undrar du hur man löser ett brott med DNA-teknik eller vilka effekter klimatförändringen har på din vardag? Vill du gå en bred utbildning som öppnar många dörrar? Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig!

Elever går utomhus

Om naturvetenskaps-programmet

Du kommer att studera allt från kemiska processer och fysikaliska fenomen, till logisk problemlösning, astronomi och matematik. Att studera naturvetenskap blir ännu mer spännande och intressant när man får se, känna, höra och uppleva sambanden i naturen. Du kommer därför att få laborera i moderna och välutrustade laborationslokaler.

Vid flera tillfällen under dina gymnasieår kommer du att få skapa egna projekt i samarbete med företag eller forskare. I dessa projekt arbetar du med aktuella ämnen som exempelvis miljö, energi, läkemedel och innovationer. På ProCivitas Stockholm studerar du i en miljö präglad av nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en del av din utbildning kommer du därför att besöka universitet, forskningsstationer och företag som ger dina studier en stark verklighetsförankring.

Du som naturvetare har även möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig del av ProCivitas profil. Efter avslutad gymnasieutbildning kommer du att ha utvecklat din förmåga att se möjligheter, lösa problem och omsätta idéer i praktisk handling.

Du kommer att ha goda förutsättningar att lyckas med vidare studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Kanske söker du in till läkarprogrammet eller utbildar dig till civilingenjör?

Elever i vita rockar

Våra inriktningar

På ProCivitas Naturvetenskapliga program kan du välja inriktningarna naturvetenskap eller natur och samhälle.

 • Naturvetenskap

  Naturvetenskap ger dig möjlighet att fördjupa dig genom skolans breda kursutbud samt genom i projektsamarbeten med forskare och universitet.

  • Program
   • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Naturvetenskap
  Elever i vita rockar
 • Naturvetenskap och samhälle

  Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig möjlighet att studera naturvetenskap och samhällskunskap parallellt samtidigt som du lär dig hur ämnena också påverkar varandra.

  • Program
   • Naturvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Natur och samhälle
  Elever exprimenterar

Vanliga frågor om Natur­vetenskaps­programmet

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Naturvetenskapsprogrammet ska 3 av de 9 övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

 • Du kan enkelt räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Gymnasiekolls meritvärdesräknare.

 • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap och samhälle hade år 2023 en medianpoäng på 305 och en antagningsgräns 297,5 poäng. Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Natur hade år 2023 en medianpoäng på 320 och en antagningsgräns 305 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har! 

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Efter studenten planerar jag att studera Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.

  William ProCivitas Naturvetenskapsprogrammet

Så säger eleverna

Få en inblick i hur det är att gå på ProCivitas Stockholm genom våra elevers perspektiv.

Ta reda på mer

Kolla in våra andra gymnasieprogram eller varför inte kom och besök oss på öppet hus!