×
 

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola

Få svar på det du undrar

Vi förstår att det är mycket du undrar innan du beslutar dig för vilket gymnasium du ska välja. Här kan du se vad andra elever haft för frågor inför deras gymnasieval.

 • Om du är intresserad av att byta till ProCivitas Stockholm kan du fylla i detta formulär.

 • ProCivitas Stockholm är en del av Campus Södermalm som öppnade läsåret 2022/23. Alla lokaler totalrenoverades innan öppning. ProCivitas Stockholm har en egen våning, plan 4, men delar lunchservering, cafeteria, skolbibliotek och labbsalar med de tre andra skolorna på campus. Välkommen att besöka oss på öppet hus för att se hur det ser ut hos oss!

 • Här kan du läsa mer om hur det går till att skugga, samt kontakta skolan om du skulle ha några frågor.

 • Du hittar datumen för öppet hus här. 

 • Du hittar läsårstiderna här. 

 • Under läsåret 2023/24 har skolan totalt åtta ekonomiklasser, fem samhällsklasser och tre naturklasser. I årskurs 1 har skolan två ekonomiklasser, två samhällsklasser och två naturklasser.

 • Vårdnadshavare loggar in med personnummer och bank-id. Elever loggar in med användarnamn och lösenord. Om du har problem med din inloggning kan du kontakta skolans koordinator ellinor.rytz@procivitas.se

 • Vårdnadshavare frånvaroanmäler genom att logga in i Schoolsoft.

  Myndiga elever anmäler sin sjukfrånvaro via telefon senast kl. 9.00 på 072-204 95 26.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Natur och samhälle hade år 2023 en medianpoäng på 305 och en antagningsgräns 297,5 poäng. Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Natur hade år 2023 en medianpoäng på 320 och en antagningsgräns 305 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Beteende hade år 2023 ett medianvärde på 305 och en antagningsgräns på 280 poäng. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Samhälle hade år 2023 ett medianvärde på 287.5 och en antagningsgräns på 282,5 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • Ekonomiprogrammet med inriktningen Ekonomi hade år 2023 ett medianvärde på 315 och en antagningsgräns på 305 poäng. Ekonomiprogrammet med inriktningen Juridik hade år 2023 ett medianvärde på 310 och en antagningsgräns på 297.5 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Du som elev förtjänar det allra bästa! För att nå dessa högt ställda mål anställer ProCivitas bara de allra bästa lärarna och ger de bästa tänkbara förutsättningarna för att förverkliga just dina drömmar. På ProCivitas Stockholm kommer du som elev att ha möjlighet att söka en egen mentor från näringslivet. Tanken med skolans mentorsprogram är att du som elev ska ha ett bollplank i det lokala näringslivet som kan fungera som inspiration och stöd under det sista gymnasieåret. I utvärderingar som vi gör regelbundet säger eleverna att de är mycket nöjda med sin skola. Framförallt lyfter de fram att lärarna på skolan är fantastiska!

 • Det går ca 545 elever på skolan läsåret 2023/24.

 • Vi finns på Tullgårdsgatan 12, 116 68 Stockholm, på Campus Södermalm vid Hammarby kanal, nära T-bana Skanstull.

 • Ja på Campus Södermalm finns ett skolbilbliotek som är bemannat av skolbiblotekarie Rebecca. I bibilioteket går det självklart att låna böcker men även få hjälp med t.ex. informationssökning, sitta och plugga och att låna spel på rasten.

 • Ja, skolan har en mycket engagerad och aktiv elevkår. Elevkåren ordnar aktiviteter för skolans elever. Det finns även idrottsförening, fotbollslag, schackklubb och andra elevledda föreningar och utskott. Kolla in Instagram-kontot för mer info!

 • Särskilt stöd är en lagstadgad rättighet som vi självklart tillser att tillhandahålla efter utförd utredning. Vi arbetar med extra anpassningar för enskilda individer och på gruppnivå. Vi har samtliga EHT-kompetenser på skolan.

 • Det finns möjlighet till handledd studietid med lärarna i olika former.

 • Vi erbjuder spanska, franska och tyska som moderna språk – alla i steg 3. Vi erbjuder även italienska steg 1 och steg 2. När du läser Steg 3-kursen på gymnasiet innebär det att du har läst antingen spanska, franska eller tyska på grundskolan och har ett lägst godkänt betyg i det ämnet.

 • Vi har förmånen att kunna variera idrottsundervisningen. Vi använder både vår idrottshall och vår rörelsesal på Campus Södermalm samt den fullstora idrottshallen Eriksdalshallen som även den ligger på Södermalm. Ibland är vi även utomhus. Vilken idrottssal vi är i beror på aktivitet. Kursen Idrott och hälsa 1 läses i årskurs 2.

 • Klasserna läser enligt ett “vanligt schema”, dvs. inga lösningar med blockläsning, perioder av temaprojekt eller dylikt. Kurserna läses parallellt jämnt under hela läsåret. Alla lektioner är lärarledda. Vi tror starkt på läraren som ledaren i klassrummet och den som främst bidrar till elevernas utveckling. Start- och sluttider varierar under skolveckan. Oftast är det sovmorgon någon dag och tidigt avslut en annan. Du behöver räkna med att en skoldag pågår från kl 8.00 och fram till 17.00, även om det inte är lektioner så tidigt eller sent varje dag.

 • Det är kommunen som avgör om du har rätt till busskort eller inte. Regeln i t.ex. Stockholms stad är att du ska bo minst 6 km från skolan för att ha rätt till SL-biljett. Skolan adminstrerar utdelningen av SL-biljetter till alla som är berättigade av sin hemkommun.

 • Ja, på Campus Södermalm finns det en fin lunchservering som vi delar med övriga skolor på campus, där maten tillverkas av campusets egna kockar. Det finns ett varierat utbud och alltid vegetariska alternativ. Det serveras även frukost varje morgon.

 • Vi erbjuder Chromebooks kostnadsfritt och MacBook Air senaste modellen mot en avgift som faktureras varje läsår. Vi arbetar digitalt i kurserna, främst med Google Classroom som utgångspunkt där lärare och elever delar presentationer, uppgifter och texter kopplade till kursen digitalt med varandra i ett gemensamt digitalt kursklassrum. Du som elev får din dator första veckan i årskurs 1. Du får sedan använda den fritt under alla dina tre år på skolan (även på kvällar och under lov). När du tar studenten ges möjlighet att köpa ut datorn.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på skolan.