Gruppbild, Elevkåren Uppsala

INTERVJU MED ELEVKÅREN

När Linnea började på ProCivitas Uppsala ville hon vara en del av en gemenskap och gick då med i elevkåren. Tillsammans för elevkåren fram elevernas talan och gör vardagen till det lilla extra.

Vilket program läser du?

Jag läser första året på Ekonomiprogrammet på ProCivitas Uppsala.

Vad har du för roll i elevkåren?

Jag är sekreterare i elevkåren. En sekreterare sitter med på mötena för att anteckna det som diskuteras och beslutas. Jag är också med och tar beslut i olika frågor som elevkåren behandlar.

Va fick dig att vilja vara med i elevkåren?

Jag ville göra någonting för skolan och fick då upp ögonen för elevkåren. När man börjar på skolan är allt helt nytt och då kändes det roligt att få vara med och starta upp en elevkår, att vara med i den gemenskapen. Jag ville vara med och grunda elevkåren på skolan, lära känna nya människor och arbeta för en bra skolmiljö.

Vad gör elevkåren?

Vi i elevkåren ser till att eleverna har det bra på skolan, vi tar in synpunkter och frågor. Vi hittar också på roliga aktiviteter som exempelvis att julpynta och dela ut rosor på alla hjärtans dag. Vi vill få skolan att vara rolig i vardagen.

Vad tror du att elevkåren ger eleverna på skolan?

Vi kan föra elevernas frågor vidare till rektorn och ger eleverna trygghet. Vi bidrar med ett sätt att förbättra skolan genom att skapa gemenskap. Skolan ska inte bara vara tråkiga skoldagar utan vi vill skapa glädje.

Hur blir man en del av elevkåren?

Genom årsmötena, vi har årsmöte en gång per år. Man meddela i förväg att man vill vara med och kanske vilken post man kan tänka sig ha i elevkåren. Sen sker val genom röstning.

Varför tycker du att man ska välja ProCivitas Uppsala?

Mitt tips är att försöka, det kan vara lite tufft att börja gymnasiet om man inte känner så många på skolan men man ska veta att alla är lika nervösa. Försök lära känna personer tidigt. Det kan kännas lite jobbigt ibland då det är mycket som är nytt men det är bara att försöka för man kommer att lyckas.

Fler nyheter

Se alla nyheter