×
 

Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår skola

Få svar på det du undrar

Vi förstår att det är mycket du undrar innan du beslutar dig för vilket gymnasium du ska välja. Här kan du se vad andra elever haft för frågor inför deras gymnasieval.

 • ProCivitas Uppsala är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige. Vad är en friskola?

  En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria. Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

 • På ProCivitas Uppsala finns Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Mer information om programmen hittar du här.

 • Ta kontakt med rektor Jan eller biträdande rektor Hampus

 • Ledighetsansökan hittar du på Schoolsoft under ”Filer och länkar”.

 • Som elev sjukanmäler din vårdnadshavare alltid dig. Sjukanmälan sker varje dag före 08:00 på Schoolsoft. Kom ihåg att du måste sjukanmäla varje dag din ungdom är sjuk.

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskapsprogrammet ska 3 av de 9 övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

 • Ekonomiprogrammet har inriktningarna ekonomi och juridik. Naturvetenskapsprogrammet har inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle. Samhällsvetenskapsprogrammet har inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

 • Om du vill gå på en skola med andra elever, som likt dig, är studiemotiverade och tycker att kunskap är viktigt.

 • I dagsläget är vi ca 280 elever på skolan fördelade jämt över årskullarna och våra tre program.

 • Ni hittar oss på Campus Polacksbacken. Lägerhyddsvägen 2, hus 3. ProCivitas finns högst upp i huset, på plan 4 och 5.

 • Om man vill byta till oss så hänvisar vi till formuläret på hemsidan. Om man vill byta ifrån oss kontaktar man biträdande rektor Hampus.

 • Ja, vi har en fantastisk elevkår som jobbar för att skapa god stämning på skolan och roliga aktiviteter för dig som elev.

 • Vi har en utbyggd elevhälsa med ett Elevhälsoteam bestående av Speciallärare, Kurator, Skolsköterska och Studie- och yrkesvägledare. Vi har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

 • Skolan erbjuder lärarledda stödlektioner i nästan alla ämnen.

 • Vi erbjuder moderna språkundervisning i franska, spanska och tyska.

 • Vi har idrott i sal på området men försöker också variera idrottsundervisningen så mycket vi kan. Det innebär att vi ibland är på USIF och spelar padel, på området för beachvolleyboll eller på KAP som ligger precis vid skolan.

 • Det är olika för de olika programmen. Men för de flesta börjar skoldagen 8:30 och slutar som senast 16:00.

 • Busskort får du av din kommun om du bor mer än 6km från skolan.

 • Vi äter på skolan i egen matsal.

 • På ProCivitas får du låna en ChromeBook eller en Macbook Air 13.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på skolan.