×
 

Hoppa till innehållet

ERASMUS+

Ett mentorsprogram för framtiden

VAR MED I ETT INTERNATIONELLT SAMMANHANG

Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. ProCivitas Växjö har tillsammans med samarbetande skolor i Europa skapat ett unikt mentorsprogram. Det EU-finansierade projektet är tvåårigt och syftar till att ge eleverna bättre möjligheter för deras framtid.

Tillsammans arbetar vi med att skapa ett program för mentorskap under gymnasietiden. Projektets titel är ”Enhancing the possibilities of the future with a mentoring programme”. ProCivitas har under många år arbetat med ett mentorsprogram. Nu vill vi lära oss mer om mentorskap i andra länder, samt utveckla och sprida programmet till andra skolor i Europa.

I samarbetet gör vi bland annat studiebesök på mentorers arbetsplatser vid Växjö kommun, Linnéuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Södra och Arenastaden för att ge besökarna bilden av hur svenskt näringsliv, organisationer och idrottsliv fungerar.

Det här är ett givande kunskapsutbyte för både adept och mentor, säger Linda Claeson, HR-chef på Södra Skog:

“Det är viktigt att ungdomar tidigt förstår vikten av nätverkande och att de kan få en koppling till näringslivet. För oss som arbetsgivare ger det oss en fantastisk möjlighet att få en inblick i hur dagens ungdomar värderar när de väljer utbildning och senare arbetsplats.”

Under besöken i Camaiore i Italien, Zagreb i Kroatien och Vratsa i Bulgarien har upplägget varit detsamma med besök på universitet, företag och organisationer regionalt.

Du kan följa hela projektets utveckling på dess officiella hemsida: https://mentoringproject.home.blog/. Där kan du också läsa och ladda ner den digitala manual som skapats under projektet angående hur man kan starta och driva ett mentorsprogram. Framförallt kan du läsa om de erfarenheter och lärdomar elever, lärare och mentorer tagit med sig under detta Erasmus+ projekt!

#mentoringbeyondborders #mentoring #erasmus+

Erasmus logga

Öppet hus

På ProCivitas ställer vi höga krav på våra elever och vår verksamhet. Våra lärare är experter på att möta och utmana studiemotiverade elever så att de når sin fulla potential. Hos oss präglas kulturen av engagemang, gemenskap och entreprenörskap.