Samhälls­vetenskaps­programmet

Vill du arbeta med internationella relationer och fördjupa dig i världspolitiken? Lära dig förstå hur ekonomiska och sociala förhållanden skapar olika förutsättningar? Då är ProCivitas internationella samhällsvetenskapsprogram rätt för dig!

Elever sitter runt ett bord och pratar

Om samhälls-programmet

Detta är utbildningen för dig som är engagerad och nyfiken och har ett stort intresse för din omvärld. Att studera samhällsvetenskap är spännande och utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden såväl lokalt som globalt. På Samhällsvetenskapsprogrammet kommer du att studera makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. I utbildningen behandlas även mediernas förutsättningar och möjligheter. Detta för att du ska utveckla både ditt vetenskapliga och kritiska förhållningssätt.

Efter examen från samhällsvetenskapsprogrammet kommer du att ha utvecklat din förmåga att se möjligheter och omsätta idéer i praktisk handling. Du kommer dessutom att vara väl förberedd på högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

På ProCivitas Växjös samhällsvetenskapsprogram har du möjlighet att antingen välja inriktningen samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Gemensamt för de två är att vi inom ramen för ung företagsamhet och internationella projekt (Erasmus+) arbetar med kunskaper och förmågor som förbereder dig att bli en samhällsentreprenör, en som vill vara med och förändra samhället.

Elever och lärare i ett bibliotek

Våra inriktningar

På ProCivitas Samhällsvetenskapliga program kan du välja inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.

 • Beteendevetenskap

  Skaffa dig en fördjupad kunskap och förståelse för människors ageranden och samspel, utveckling och kommunikation.

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Beteendevetenskap
  Två elever spelar schack
 • Samhällsvetenskap

  På samhällsvetenskapliga programmet får du möjlighet att, genom fördjupningskurser i bland annat samhällskunskap, historia och religion.

  • Program
   • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Inriktning
   • Samhällsvetenskap
  Lärare och elev i ett klassrum

Vanliga frågor om Samhälls­vetenskaps­programmet

 • För att vara behörig till gymnasiet måste du ha godkänt i Svenska eller Svenska som andraspråk, Engelska och Matte. Om du vill läsa ett högskoleförberedande program måste du ha godkänt i ytterligare 9 ämnen, alltså totalt 12 ämnen. För Samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de 9 övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

 • Du kan enkelt räkna ut ditt meritvärde med hjälp av Gymnasiekolls meritvärdesräknare.

 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap hade år 2022 en medelpoäng på 260 och en antagningsgräns på 222 poäng. Kom ihåg att meritpoängen kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har! 

 • Förutom behörighetskraven finns inga lägsta krav på poäng för programmen, utan det beror på vilka andra som söker det året. På en utbildning med t.ex. 30 platser kommer de 30 med högst poäng in. Medelpoäng är medelvärdet av meritpoängen de 30 har. Antagningsgräns är den lägsta poäng någon kom in på det året.

 • Jag gillar att programmet ger många tillfällen att träna på presentationer och lära sig mer om litteratur och retorik.

  Clara ProCivitas Samhällsvetenskapsprogrammet

Så säger eleverna

Få en inblick i hur det är att gå på ProCivitas Växjö genom våra elevers perspektiv.

Ta reda på mer

Kolla in våra andra gymnasieprogram eller varför inte kom och besök oss på öppet hus!