×
 

Hoppa till innehållet

Våra kvalitets­resultat

ProCivitas gymnasiums systematiska kvalitetsarbete är viktigt för att våra elever ska utvecklas och nå målen. Därför mäter vi årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier.

Elever sitter i skolbiblioteket och studerar med datorer och böcker.

Kvalitetsrapporter

Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Nedan finns samtliga skolors kvalitetsrapporter.

Har du frågor?

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen på skolan.